Kontakty

Kontaktujte nás!

FEMI-SK s.r.o.

Okružná 236
022 04 Čadca
Slovensko

Mobil +421 944 103 352
E-mail femisk2016@gmail.com

Bankové spojenie:
IBAN: SK47 0900 0000 0051 0843 5869

IČO: 50 131 893
DIČ: 2120203382
IČ. DPH: SK2120203382 podľa §7a

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 64953/L

Orgán Dozoru

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39