Ochrana súkromia

Ochrana Súkromia

Spoločnosť FEMI-SK s.r.o. v plnej miere rešpektuje ochranu Vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli v rámci registrácie alebo v rámci neskorších editácií svojho profilu na webovej stránke www.pneumo.sk alebo ak ste sa prihlásili na odber newsletteru. Z tohto dôvodu vyžadujeme pri registrácii len údaje nevyhnutné k naplneniu účelu spracovávania.

Spoločnosť FEMI-SK s.r.o. ako prevádzkovateľ internetového obchodu sa pri spracovaní osobných údajov riadi príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, pričom pri spracovávaní poskytnutých údajov dodržuje maximálne bezpečnostné postupy a podniká všetky náležité opatrenia, aby tieto údaje zabezpečilo pred neoprávnenými zásahmi a zneužitím tretími stranami. FEMI-SK s.r.o. má právo používať vaše osobné údaje na obchodné a marketingové účely, len s vašim výslovným súhlasom. FEMI-SK s.r.o. sa súčasne zaväzuje, že vaše osobné údaje neposkytne ani nesprístupní tretím stranám s výnimkou tých spoločností zabezpečujúcich činnosti nevyhnutné pre úspešné doručenie Vášho tovaru. Zoznam týchto spoločností je uvedený nižšie.

Každý registrovaný užívateľ môže v rámci svojho profilu kedykoľvek zmeniť informácie o svojej osobe. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa. Odvolať súhlas so spracovávaním osobných údajov je možné kedykoľvek v písomnej podobe a to zaslaním odvolania na adresu FEMI-SK s.r.o. Okružná 236, 022 04 Čadca alebo zaslaním emailu na femisk2016@gmail.com, pričom tieto údaje budú po odvolaní súhlasu riadne zlikvidované v súlade so zákonom.

Zoznam spoločností ktorým môžu byť poskytnuté Vaše osobné údaje:
Spoločnosť zabezpečujúca prepravu Vášho tovaru. Poskytované osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, email, telefónne čísla a faxové číslo.